Fixing my Vespa be like

Andere vrouwen aanzetten om zich te engageren in een wereld waarin vrouwen nog niet voldoende thuis zijn… Dat is wat ik op deze foto aan het doen ben, op een filosofisch niveau. Op praktisch niveau ben ik eenvoudigweg de kabels aan het vervangen van mijn oldtimer Vespa, maar de reacties die ik krijg, zijn van die aard dat wat ik daar aan het doen niet evident is, precies omdat ik vrouw ben. En da’s bizar, toch?

Nog bizarder wordt het als we kijken naar de cijfers van de Belgische Federatie van Oude Voertuigen. Volgens hun enquete (uit 2017) blijkt dat slechts 2 procent van al hun leden vrouwen zijn. 2 procent. Da’s toch een cijfer om over na te denken, me dunkt! Trek ik deze statistiek door naar de ledensamenstelling van Classic Vespa Club Hasselt vzw waar ik het geluk heb om mee in het bestuur te zitten, dan zie ik datzelfde beeld terug. Een kwart van de leden zijn dan wel vrouw, maar slechts één achtste (12,5%) zijn vrouwen die zélf rijden en ingeschreven zijn bij het B.F.O.V. Helemaal somber word ik als ik naar de contactlijst kijk van de Belgische Vespaclub… Op 54 clubs is mijn naam de enige vrouwelijke naam die in die lijst voorkomt. Ik weet dat er nog vrouwen bestuursfuncties bekleden (ook bij Classic Vespa Club Hasselt vzw, hoezee!) maar geen enkele andere vrouw wordt als contactpersoon opgegeven. Dat stemt me somber. Natuurlijk hoeft niet iedereen met de Vespa te rijden, of het onderhoud te willen doen, en iedereen heeft wel een reden om iets wél of niet te doen, maar niemand maakt mij wijs dat de verhouding zo magertjes kan zijn…

En terwijl ik schroeven los draai, mijn handen zwarter zie worden van het smeer, kabels vervang en schroefjes kwijt ben*, filosofeer ik over redenen waarom ik dit wél en anderen dit níet doen, en waarom we maar met zo weinig zijn, en waarom iedereen naar me kijkt alsof ze dit voor de eerste keer zien (wellicht omdat het ook écht de eerste keer is dat ze dit zien). Ik voel me een pionier en dat is bij tijd en wijlen bevrijdend, maar ook ongemakkelijk. Want hoe baan je je een weg die nog maar weinigen je zijn voor gegaan? Hoe pas je letterlijk in een werkbroek die al decennialang alleen maar voor mannen gemaakt werd?

*no screws were harmed or lost in this picture